Lamnia, s.r.o. – Vaše problémy sa stratia

Všetko pod jednou strechou

nejaky pokec
Východisková situácia
Klient nás telefonicky kontaktoval a v krátkosti prezentoval svoje požiadavky - moderné a užívateľsky prehľadné stránky ako predajný materiál pre ďalší biznis. Vyžiadali sme si aktuálnu linku na jeho web stránky a vyčlenili sme si čas na preštudovanie aktuálnej situácie a navrhnutie riešení. Nakoľko bol klient z Prahy, dohodli sme si vzájomnú komunikáciu prostredníctvom mailu a telefonicky (inak uprednostňujeme osobné počiatočné stretnutia). Dohodli sme si termín ďalšieho kontaktu.
Analýza a návrhy
V stanovenom čase sme zhodnotili aktuálny stav stránok. Kontaktovali sme klienta, pričom sme mu popísali problémy a návrhy riešení so zreteľom na dosiahnutie jeho požiadavky. Problematiku sme rozdelili do dvoch častí na užívateľskú a optimalizáciu pre vyhľadávače. Po užívateľskej stránke boli stránky dizajnovo zastaralé, chýbal na nich viditeľný rýchly kontakt, štruktúra stránky a odkazov bola neprehľadná, na stránkach sa nenachádzal certifikát na detektivne služby, call to action prvky, prehľad o aktualizáciách a možnosť bannerov. V rámci optimalizácie pre vyhľadávače mali stránky chybné met atagy (title aj description), nebol využitý potenciál SEO textov, nevyužívali sa nadpisy, chýbalo prepojenie se sociálne siete.RiešenieVzhľadom na množstvo problémov bol naším návrhom, ako tieto chyby odstrániť, kompletný redesign stránok. Klientovi sme prezentovali štruktúru stránok, ktorú sme mu zaslali na mail. Na základe štruktúry nám prichystal názvy sekcií a texty v elektronickej podobe. Na grafiku nemal špeciálne požiadavky, tú ponechal na nás. Dohodli sme sa na termíne prvého draftu a konečnej cene. K tomuto termínu mal klient na našom serveri k dispozícii draft stránky, takže si reálne mohol vyskúšať celú funkcionalitu a poslať úpravy. Tie sme mu v krátkej dobe zapracovali a preklopili sme stránky do ostrej verzie na jeho server.

Zhrnutie

Na základe našej spolupráce má klient plno funkčné stránky podľa svojich požiadaviek. Približne do 3 týždňov mal klient k dispozícii prvý draft stránok a do mesiacu ostrú verziu. V súčastnosti s nami spolupracuje na update a grafike (tvorba bannerov na stránke).


Vizualizácia


Pôvodná stránka a nové riešenie
máte záujem o spoluprácu? / kontakt

Richard Jonáš
+421 944 038 367

e-mail: richard@lamnia.sk

2009 © Lamnia, s.r.o.